Instal·lacions

Aigüeres

Aigüeres d’ús comú, amb aigua freda i calenta.